ПРОМОЦИЯ “Лаваца 120 години”

1.      Изпълняващият промоцията е фирма Софсток ЛТД ООД, седалище и адрес на регистрация: бул. Цветан Лазаров 46, 1592 София, България. („Изпълняващият").

2.      За да вземете участие в промоцията, трябва да сте закупили промоционален пакет "Crema e Gusto" 250г 2+1 подарък, обозначен със съответния промоционален стикер.. Промоционални опаковки са следните продукти на Lavazza, опаковани с промоционален стикер  на промоцията "Lavazza 120 години" : Crema e Gusto 250 грама

3.      Участниците в промоцията трябва да са жители на Република България и да имат навършени 18 години. В тази промоция не могат да участват служители на Изпълняващия промоцията или на свързани с него компании, техните семейства, подизпълнители или други лица, свързани по какъвто и да било начин с тази промоция.

4.      При наличие на печеливш стикер победителят трябва да се обади на телефон 02/ 90 45 800 и да опише символа от печелившия стикер. Стикери с непълно съдържание, нечетливи или с нарушена цялост няма да бъдат приемани.

5.      Изпълняващият промоцията предлага на участниците в промоцията възможност да спечелят следните награди: 120 кафе-робота Saeco Philips, 120 таблета Lenovo, 120 златни зърна, 120 ключодържателя, 120 чадъра, 120 тениски, 120 кухненски престилки, 120 химикалки, 120 чаши за капучино, 120 еко чанти с бранд Lavazza.

6.      Промоцията е отворена за участие от 00.00 часа на 26 октомври 2015 до 23.59 ч. на 25 ноември 2015 г. („Периодът на промоцията")

7.      Посочените награди не са възстановими, не подлежат на подмяна, на прехвърляне или замяна за паричната им стойност

8.      Изпълняващият промоцията си запазва правото да предложи алтернативни програми на същата или по-висока стойност. В случай на непредвидени или форсмажорни обстоятелства, Изпълняващият на промоцията си запазва правото да промени или преустанови, временно или постоянно, тази промоция без предварително уведомление.

9.      Спечелилите ще бъдат помолени да предоставят адрес за доставка.

10.  Наградите ще бъдат предавани лично, на адреса на фирмата, след предварително уговорен ден за получаване, или от адреса на дистрибутор на Изпълнителя в страната, в рамките на 2 седмици от получаване на телефонно обаждане от горепосочения номер. Като доказателство за спечелена награда, печелившият трябва да предостави стикера със силвола на наградата.

11.  Освен ако печелившият не изрази отказа си в писмен вид, в рамките на 2 седмици от уведомлението за печалба, той  приема да участва в разумна степен в рекламни прояви, организирани от Изпълнителя на промоцията или негови подизпълнители, а Изпълнителят на промоцията си запазва правото да използва имената на победителите за рекламни цели.

12.  Победителите може да бъдат помолени да предоставят валиден документ за самоличност преди да получат наградите си.

13.  Имената на победителите ще бъдат предоставяни при поискване на всеки, който изпрати самоадресиран плик на Изпълнителя на промоцията на посочения по-горе адрес в рамките на 10 седмици от приключване на промоцията.

14.  Изпълнителят на промоцията не носи отговорност за каквито и да били мрежови, компютърни или софтуерни проблеми.

15.  Освен за целите на изпълнение на промоцията, Изпълнителят на промоцията няма да използва личните данни на участниците за други цели без изричното им съгласие.

16.  Вие сте съгласни да бъдете обвързани с решенията на Изпълнителя на промоцията,  които са окончателни във всички аспекти на промоцията. Никаква кореспонденция няма да се води във връзка с решенията на Изпълнителя на промоцията.

17.  Тези условия за участие се прилагат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България и страните са съгласни да се подчиняват на изключителната юрисдикция на българския съд, включително на евентуално предприемане на всякакви съдебни или допълнителни действия за компенсация.

 

18.  Чрез участието си в промоцията, участникът се съгласява да бъде обвързан с тези условия.