Gruppo Cimbali е сред най-добрите производствени компании в Италия според проучване на SDA Bocconi и Corriere della Sera

Според проучване, извършено от SDA Bocconi School of Management в сътрудничество с Corriere Economia сред представителна извадка от 250 средни към големи производствени предприятия, елитна група от 16  компании, сред които и Gruppo Cimbali, са в състояние да генерират високи обороти и да разработват иновации. Нещо повече, компаниите от тази елитна група принадлежат не само към популярни сектори от икономиката като мода, хранителна индустрия или земеделие, но също и към сектори, занимаващи се с производство на машини и резервни части. 


Наблюдавани в продължение на 10 години, тези 250 производствени компании биват оценявани според финансовите си показатели, умножени по индикатори, утвърдени от различни изследователски проекти като BFA (best factory аward) и BIA (best innovation award), прилагани от SDA Bocconi, като в същото време се анализират и други оперативни и иновационни процеси. Накратко, освен оценката на финансовото им състояние, изследването взема под внимание също и реалните стратегически ангажименти по отношение на производството и отличните постижения в разработването на иновативни продукти. Не винаги финансовите данни са в състояние да обхванат комплексността и адекватността на стратегическите и оперативните решения в производството и новите разбработки, особено във време на глобална икономическа криза, каквато изживяваме в последните години.


В крайна сметка, 16-те италиански компании доказаха способността си да съчетават финансовите резултати с отличните постижения в новите разработки. Това още веднъж показва как иновативността, която винаги е била отправна точка за предприемаческия дух на Gruppo Cimbali остава ключ към лидерството на пазара.