Контакти

"Софсток Лтд"ООД, България

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров” №46, гр. София, п.к. 1582

Телефон: Офис: 02/90 45 800

Факс: 02/90 45 809

E-mail: office@sofstok.com


ЗА ПОРЪЧКИ
    Телефон E-mail
ПОРЪЧКИ ЦЕНТРАЛА 02 9045 801 call-centre@sofstok.com
ПОРЪЧКИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 0885 852 427 call-centre@sofstok.com
ПОРЪЧКИ ФАКС 02 9045 816  
 
Дивизия Топли напитки
    Телефон E-mail
Янко Мунев Търговски мениджър Топли напитки 0888 408 150 y.munev@sofstok.com
Ясен Димитров Мениджър Топли напитки София 0888 589 481 y.dimitrov@sofstok.com
Елена Хаджиева Бранд мениджър KIMBO 0888 688 360 e.hadjieva@sofstok.com
Даниел Ташев Джуниър Бранд Мениджър 0885 322 440 d.tashev@sofstok.com
Роза Антонова Мениджър KIMBO Трейнинг Център 0882 247 536 r.antonova@sofstok.com
Петър Шилев Регионален ТП Топли напитки Пловдив 0888 634 372 plovdiv@sofstok.com
Илиан Димов Регионален ТП Топли напитки - Варна 0885 805 070 i.dimov@sofstok.com; varna@sofstok.com
Рашко Рашков Ритейл мениджър Топли напитки - Варна 0889 399 915 retailvarna@sofstok.com
Станислав Иванов Регионален ТП Бургас 0888 282 388 burgas@sofstok.com
Ненко Събев Регионален ТП Стара Загора 0888 589 482 starazagora@sofstok.com
Златомир Златев Регионален ТП Плевен 0888 977 050 pleven@sofstok.com
Ивайло Величков Регионален ТП Благоевград 0888 287839 blagoevgrad@sofstok.com
Добрин Тодоров Търговски представител София 0888 287 875 call-centre@sofstok.com
Цветомир Иванов Търговски представител София 0888 283 095 ts.ivanov@sofstok.com
Васил Петков Търговски представител София 0888 589 487 v.petkov@sofstok.com
СЕРВИЗ La Cimbali Приемна 02 9045 860 service@sofstok.com
 
ОФИСНИ КАФЕ СИСТЕМИ
    Телефон E-mail
Борислав Петров Мениджър OCS 0888 286 911 b.petrov@sofstok.com
Любомир Константинов Търговски представител OCS - София 0885 405 122 call-centre@sofstok.com
Мартин Майоров Търговски представител OCS - София 0884 998 978 m.mayorov@sofstok.com
Иван Котрулев Търговски представител OCS - София 0888 589 497 call-centre@sofstok.com
Николай Ушански Търговски представител OCS - София 0888 589 495 call-centre@sofstok.com
Евгений Тодоров Регионален ТП Варна 0889 707 406  
Сервиз Капсулни машини Приемна 02 9045 861  
 
Дивизия Алкохолни напитки
    Телефон E-mail
Михаил Бакърджиев Мениджър отдел Алкохолни напитки 02 9045 844 m.bakardjiev@sofstok.com
Мира Рашкова Бранд Мениджър Bacardi Martini Group 0884 844 878 m.rashkova@sofstok.com
Елена Трайкова Джуниър Бранд Мениджър Bacardi-Martini Group 0886 200 799 e.traykova@sofstok.com
Алекс Средов Бранд Мениджър Руский Стандарт Водка 0888 835 566 a.sredov@sofstok.com
Ивайло Христов Мениджър продажби 0887 517 447 i.hristov@sofstok.com
Илиян Петков Мениджър алкохолни напитки София 0889 898 302 i.petkov@sofstok.com
Велин Конов Мениджър алкохолни напитки София 0889 898 065 v.konov@sofstok.com
Калин Чолов Търговски представител - София 0886 666 230 k.cholov@sofstok.com
Николай Колев Търговски представител - София 0888 558 172 n.kolev@sofstok.com
Атанас Пройчев Регионален мениджър Пловдив 0888 686125 a.proychev@sofstok.com
Калоян Методиев Регионален мениджър Варна 0887 524 015 alcvarna@sofstok.com
Христо Стайков Регионален търговски представител Бургас 0889 898 162 h.staykov@sofstok.com
Михаил Лазаров Регионален мениджър Благоевград 0887 645 825 m.lazarov@sofstok.com
Емил Емануилов Регионален ТП Велико търново 0886 177 374 alcvelikotarnovo@sofstok.com
 
Други
    Телефон E-mail
Лиляна Лазарова Управляващ Директор 02 90 45 800 office@sofstok.com
Донко Филипов Ритейл Мениджър - София 0888 589 486 d.filipov@sofstok.com
Диан Петков Мениджър складово стопанство 02 90 45 818 d.petkov@sofstok.com
Счетоводство   02 90 45 821; 02 90 45 822 accounting@sofstok.com
Красимира Найденова Кредит контрол 02 90 45 823 accounting1@sofstok.com
Стилян Нацев Мениджър Ключови клиенти - Алкохол 0886 005 714 s.natsev@sofstok.com
Инес Герова Мениджър Ключови клиенти 02 90 45 831 i.gerova@sofstok.com
Петя Иванова Асистент Ключови клиенти 0885 550 034 p.ivanova@sofstok.com
Ивайло Дончев Ритейл мениджър 0886 981 198 i.donchev@sofstok.com
Искра Банкова Мениджър логистика 02 90 45 833 i.bankova@sofstok.com
Мила Мишева Мениджър Човешки Pесурси 02 90 45 834 m.misheva@sofstok.com
Красимир Иванов Системен администратор 02 90 45 824 sysadmin@sofstok.com
Румен Алексиев Мениджър Сервиз 0887 915 271 service@sofstok.com
Сервиз La Cimbali   02 90 45 860 service@sofstok.com
Сервиз Lavazza Blue (LB)   02 90 45 861 lbservise@sofstok.com
 
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля попълнете формата за обратна връзка: