Стажант в дивизия "Топли напитки"

Във връзка с разширяването на бизнеса Софсток обявява стажантска програма, която започва на 19ти юни 2017г.

Ангажиментите на стажантите ще включват:

• Работа по проект - Анализ Традиционна търговия и Хорека пазар в град София
• Директен контакт с клиенти - ежедневни посещения с цел събиране на информация от пазара
• Изготвяне на пълна карта (mapping) на съответния район - създаване и обособяване на райони на база на проведените срещи
• Изготвяне на сегментация по канали и категории обекти
• Събиране на информация от обектите по определени критерии с цел идентифициране на нови бизнес възможности
• Обобщаване, анализиране и представяне на информацията към прекия ръководител и предложения за следващи стъпки на проекта
• Постоянна комуникация и участие във взимането на решения, свързани с проекта
• Пряка комуникация с Ръководителя на програмата
• Участие във вътрешнофирмени срещи и възможност за участие в дискусии
• Всеки стажант, завършил програмата ще има възможност да направи презентация пред Управлението на Софсток ЛТД

Най-добре представилите се ще имат възможност да останат на работа във фирмата на постоянен трудов договор.
Изискването към кандидатите е да са позитивни, комуникативни, да притежават аналитично мислене и нюх към продажбите и маркетинга.

Програмата предлага:

Пълна работна ангажираност в продължение на 12 седмици през месеците юни, юли и септември 2017г.
Конкретен проект, който носи ползи на организацията и ценен трудов опит и познания на стажанта;
Взаимодействие със супервайзъра в рамките на организацията;
Въвеждащо обучение за произхода на продуктите и историята им;
Последващо обучение на тема "Търговски умения", "Планиране" и др;
Възможност за сключване на постоянен трудов договор;
Заплащане: 460лв. на месец за целия срок на програмата;
Последващо обучение в чужбина за онези, които ще бъдат избрани да останат на постоянна работа.

Кандидатите могат да изпратят автобиография с актуална снимка до 15 юни 2017г. на имейл m.misheva@sofstok.com. Вашите данни са защитени според смисъла на ЗЗЛД.